mobile

Partajul


Avocat Partaj Cluj

Partajul este operatiunea juridica prin care inceteaza proprietatea comuna si este reglementat in Noul Codul civil la art. 669-686, iar etapele si modalitatile de realizare sunt reglementate in Codul de procedura civila.

Formele proprietatii comune:
  • proprietatea pe cote-parti (coproprietatea), care poate fi obisnuita (temporara) sau fortata (perpetua);
  • proprietatea in devalmasie (devalmasia)

In cazul coproprietatii, prin partaj, bunul sau bunurile detinute in comun pe cote-parti sunt impartite materialmente intre copartasi, fiecare dintre acestia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau parti materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii. In cazul incetarii devalmasiei (bunul sau bunurile detinute in comun de mai multe persoane fara ca vreuna dintre acestea sa fie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate) se poate realiza partajul astfel incat asupra bunului sau bunurilor va exista un drept de proprietate exclusiv.
In cazul partajului de bunuri comune ale sotilor se aplica regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale conventiilor matrimoniale si la efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti.
De regula, iesirea din indiviziune poate fi ceruta oricand.

Partajul poate fi partaj voluntar si judiciar.  

Partajul poate fi realizat:
  • in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui coproprietar;
  • atribuirea intregului bun, in schimbul unei sulte, in favoarea unuia ori a mai multor coproprietari,
  • vanzarea bunului si distribuirea pretului: vanzarea bunului se face in modul stabilit de coproprietari ori, in caz de neintelegere, la licitatie publica, in conditiile legii, iar distribuirea pretului catre coproprietari se va realiza proportional cu cota-parte a fiecaruia dintre ei.

Efectele partajului
Dreptul de proprietate asupra bunurilor partajate se naste de la data stabilita prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data incheierii actului, in cazul impartelii voluntare, sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Partajul – impartirea bunurilor comune ale sotilor
Conform art. 355 – art. 357 din Noul Cod Civil la desfacerea casatoriei se poate solicita lichidarea comunitatii de bunuri, respectiv fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, dupa care se procedeaza la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.

Nu se supun paratajului bunurile proprii ale unuia dintre soti.

Actiunea de partaj poate fi introdusa odata cu cererea de divort sau ulterior pronuntarii divortului deoarece este o actiune imprescriptibila si nu are importanta cat timp a trecut de la divort pana la introducerea cererii de partaj (iesire din indiviziune).